Juristid Prantsusmaal online!


Töötushüvitiste


kui töötu ja ta partner on ainult eraldised ja summa toetused partner ei ületa Need mahaarvamised ei tohi tuua kaasa selleet CBI on maksustatav (brutosumma - kinnipeetava sotsiaalse) langeb alla järgmised summad.